https://www.high-endrolex.com/23
Sr.No Title View
1 DBATU Academic Audit Report 2021-22
1 DBATU Academic Audit Report 2020-21
1 DBATU Academic Audit Report 2019-20
2 AAA Audit Report 2021-22
2 AAA Audit Report 2020-21
3 Academic Advisor Report (AAR) 2021-22
3 Academic Audit (Format I) 2021-22
3 Minutes of Meeting IQAC 2019-20
3 Minutes of Meeting IQAC 2018-19
3 Annual Report IQAC 2018-19
3 Minutes of Meeting IQAC 2017-18
3 Annual Report IQAC 2017-18
https://www.high-endrolex.com/23